وبسایت دکتر قاسم معصومی - بیماری‌های ریوی
آشنایی با

بیماری‌های ریوی

ریه‌ها از طریق نای، اکسیژن را از هوایی که تنفس می‌شود، جذب کرده و آن را به جریان‌خون منتقل می‌کنند تا اکسیژن به همه قسمت‌های بدن برسد. سلول‌های بدن در هنگام فعالیت، گازی به نام دی‌اکسیدکربن تولید می‌شود که به جریان‌خون آزاد می‌کنند. ریه‌ها از طریق بازدم، گازهای زائد از جمله CO۲ را دفع می‌کنند. بافت ریه می‌تواند تحت‌تأثیر تعدادی از بیماری‌های تنفسی از جمله ذات‌الریه و سرطان ریه قرار بگیرد.

برخی از

بیماری‌های شایع ریوی