وبسایت دکتر قاسم معصومی - بیماری‌های کلیوی
آشنایی با

عملکرد کلیه

کلیه‌ها یک جفت اندام لوبیایی شکل هستند که در دو طرف ستون‌فقرات، زیر دنده‌ها و پشت‌شکم قرار دارند. کلیه‌ها وظیفه فیلتر کردن خون را برعهده دارند. آن‌ها مواد ‌زائد را حذف می‌کنند، تعادل مایعات بدن را کنترل کرده و سطوح مناسب الکترولیت‌ها را برقرار می‌کنند. کل خون موجود در بدن، روزانه ۴۰ بار از کلیه‌ها عبور می‌کند. ابتدا خون کثیف وارد کلیه شده و پس از تصفیه، به بدن برمی‌گردد. مواد زائد از طریق مثانه دفع می‌شود.

برخی از

بیماری‌های شایع کلیوی